H2O Systems

Micro-zuiveringen

De werking van de micro-zuiveringen zijn vergelijkbaar met de grootstedelijke collectieve afvalwaterzuiveringsinstallaties zonder zware uitstoot van broeikasgassen met respect voor het milieu, biodiversiteit en de zoetwaterkringloop.

Types

H2O Systems heeft standaard 4 verschillende uitvoeringen in haar assortiment welke zijn afgestemd op de hoeveelheid vervuiling die aangeboden wordt op de micro-zuivering.

Het systeem zuivert het afvalwater biologisch met een “actief slib” systeem doormiddel van beluchting, bezinking en recirculatie.

Deze krachtige micro-zuivering van het gerenommeerde merk Innoclair zuivert huishoudelijk afvalwater zonder toevoeging van chemicaliën, maar met de technologie van een grootstedelijke zuiveringsinstallatie.

Het systeem is geavanceerd qua ontwerp en techniek, waardoor onaangename geuren tot het verleden behoren.

Compacte micro-zuiveringen

6 tot 9 inwonersequivalenten

De modellen NG6 Maxi en NG9 kunnen worden geïnstalleerd in woningen zonder riolering, waar tussen de 6 en 9 inwoners wonen.

H2O Systems | micro-zuiveringen en regenwater hergebruik

Compacte micro-zuiveringen

4 tot 6 inwonersequivalenten

De modellen NG4 en NG6 zijn ontworpen voor huishoudens tot en met 6 personen. De NG6 zuivert probleemloos 900 liter water per dag tegen een zeer laag energie verbruik.

De voordelen

Innoclair heeft erkende micro-zuiveringsinstallaties ontwikkeld voor gezinswoningen die niet zijn aangesloten op het collectieve rioolnet (riolering).

Ook het vervangen van een drukriool gemaal voor een Innoclair micro-zuiveringsinstallatie is een goede stap t.a.v. een duurzame zoetwaterkringloop.

De micro-zuiveringsinstallatie is laag in installatie- en gebruikerskosten waarbij ook het elektriciteit verbruik zeer laag is.

Dit ondanks de uitstekende prestaties en dankzij de gepatenteerde innovaties.

Door de specifieke technologie die ontwikkeld is om uw afvalwater te zuiveren, garanderen we u een geurloze werking zonder uitstoot van zware broeikasgassen zoals methaan en H2S, ongeacht het seizoen, en zonder secundaire ventilatie op het dak van uw woning.

Dankzij de gepatenteerde vorm en snelle implementatie is de micro-zuiveringsinstallatie geschikt en betrouwbaar in overloop gebieden zoals de uiterwaarden.

Uiteraard worden in deze situatie de watergevoelige delen zoals de besturing en compressor uit het risico gebied gehaald.

In heuvelachtige gebieden waar drukriool gemalen voor problemen kunnen zorgen, kan de micro-zuiveringsinstallatie probleemloos worden geïnstalleerd.

Zelfs onder extreme kou- of besneeuwde omstandigheden werkt de installatie zorgeloos. Installatie is zelfs mogelijk tot boven de 400 meter in de bergen.

Onderhoud

Het onderhoud van de micro-zuivering is relatief eenvoudig en goedkoop. Preventief onderhoud bestaat in wezen uit het elektronisch, mechanisch en biologisch controleren of de micro-zuivering naar behoren werkt. Bij een probleem geeft de microzuivering een visueel of akoestisch alarm.

Gids & prijzen

Bediening, voordelen, prijs, onderhoud en service na verkoop

Bent u op zoek naar een microzuiveringsinstallatie die het huishoudelijke afvalwater ter plekke zuivert, waarbij het gezuiverde water wordt teruggeven aan de natuur? Wilt u op een positieve manier bijdragen aan de actuele onderwerpen zoals droogte en een dreigend tekort aan zoet drinkwater?

Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om alles te weten te komen over de Innoclair microzuiveringsinstallaties.

De totale kosten van microzuiveringsinstallatie

Een veel voorkomende fenomeen is om alleen naar de aanschafkosten van de micro-zuiveringsinstallatie te kijken. Het is belangrijk om ook rekening te houden met de onderhoudskosten, energie besparing, zoetwaterkringloop en duurzaamheid.

De aanschafprijs en de installatiekosten

Er wordt een offerte aangeboden waarin de aanschafprijs en de installatiekosten zijn meegenomen. De hoogte van de offerte kan afwijken van soortgelijke installaties. Dit komt doordat alle aandachtspunten mee worden genomen die voor die locatie van toepassing zijn. Aandachtspunten zoals bijvoorbeeld: toegankelijkheid, grondwater stand en afstanden van aan te leggen aan- en afvoerleidingen.

Energie kosten

Innoclair heeft veel aandacht besteed om het energie verbruik zo laag mogelijk te houden. Dit onder het motto: alle energie wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Het model NG6 van Innoclair verbruikt slechts 250 kWh/jaar wat overeenkomt met een totaal energieverbruik van €23,-/jaar aan elektrische energie.

De levensduur van het materiaal

De installaties zijn op basis van polyester en polyesterhars rotbestendig. Hun levensduur is gegarandeerd en 100% recyclebaar.

Onderhoud van de microzuivering

Elke microzuivering heeft onderhoud nodig. Het is verstandig om dit door een specialist te laten doen. Innoclair kan zorg dragen voor dit onderhoud op basis van een onderhoudscontract.

H2O Systems | micro-zuiveringen en regenwater hergebruik

Eenvoudige installatie en onderhoud

Voetafdruk
De ruimte die de microzuivering in gebruik neemt is afhankelijk van het model. Er dient rekening gehouden te worden met de toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden. De oppervlakte die daadwerkelijk wordt ingenomen door compacte systemen varieert van 3 m² tot 20 m².

Secundaire ventilatie
De meeste modellen van andere fabrikanten hebben secundaire ventilatie op het dak van de woning benodigd. De modellen van Innoclair zijn allemaal goedgekeurd voor toepassing zonder secundaire ventilatie.

Hoogteverschil tussen de influent leiding en de effluent leiding
De modellen van Innoclair hebben een klein hoogte verschil tussen het niveau van de influent leiding en de effluent leiding. Veel modellen zijn verkrijgbaar met een tussenruimte van 2 tot 5 cm, wat erg goed is. Als het hoogte verschil groter is, dient bij voorbaat een opvoerinstallatie toegepast te worden.

In situatie van een overdosis aan bacteriedodende middelen
Wanneer er zich een situatie voordoet met onjuiste omgang van bleekmiddel of andere antibacteriële middelen, heeft het biologisch proces hieronder te leiden.  Sommige modellen hebben dan moeite met herstellen van de biologische activiteit. Aerobe modellen met “beluchting” hebben het vermogen om in zo’n situatie zeer snel te regenereren. Innoclair past alleen aerobe modellen toe, waardoor een eventuele proces verstoring tot een minimum beperkt wordt.

H2O Systems | micro-zuiveringen en regenwater hergebruik

Mogelijkheid om compressor en besturing elders te plaatsen
De compressor en besturing kunnen bij alle modellen van Innoclair op verschillende plekken worden gemonteerd op wens van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld in de microzuivering, in een externe kast bij de installatie of op een andere veilige plek in bijvoorbeeld overstroming gebieden.
Innoclair bied hiervoor alle drie de mogelijkheden.

Toegang tot mechanische en elektrische onderdelen
Bij alle modellen van Innoclair zijn de mechanische en elektrische onderdelen gemakkelijk te demonteren en te monteren.

Geïntegreerde bemonsteringsdoorvoer
Voor bemonstering door een keuringsinstantie kan een bemonsteringsdoorvoer in de microzuivering worden geïntegreerd. Dit vermijdt de extra kosten van een bemonsteringsdoorvoer dat op het moment van eventuele bemonstering moet worden geïntegreerd.

Prijzen

Bij H2O Systems hebben we ervoor gekozen om de prijs van de micro-zuiveringsinstallatie niet te scheiden van de installatie. Dit om transparant te zijn over de uiteindelijke totale prijs. De uiteindelijke totaal prijs van een microzuivering is niet alleen van de installatie, maar hangt vooral af van de installatievoorwaarden. Er wordt een offerte aangeboden waarin de aanschafprijs en de installatiekosten zijn meegenomen. De hoogte van de offerte kan afwijken van soortgelijke installaties. Dit komt doordat alle aandachtspunten mee worden genomen die voor die locatie van toepassing zijn.

Aandachtspunten zoals bijvoorbeeld: toegankelijkheid, grondwater stand, afstanden van aan te leggen aan- en afvoerleidingen en het eventueel toe moeten passen van een opvoerinstallatie/afvoerinstallatie.

Onze totaalprijs is inclusief:
  • Levering
  • Installatie
  • Eventueel 25 cm ophogen naar maaiveld
  • 25 meter voedingskabel
  • Inbedrijfstelling door H2O Systems of een erkende H2O Systems dealer
  • Het 100 dagen bezoek na inbedrijfstelling.

Meer informatie?

Download gratis onze commerciële brochure!