H2O Systems

Onderhoud

Het onderhoud van de micro-zuivering is relatief eenvoudig en goedkoop. Preventief onderhoud bestaat in wezen uit het elektronisch, mechanisch en biologisch controleren of de micro-zuivering naar behoren werkt. Bij een probleem geeft de microzuivering een visueel of akoestisch alarm.

Particulier

Het doel van Innoclair was, om een micro-zuivering te ontwerpen met zeer eenvoudig onderhoud. De gebruiker kan dus, indien hij dat wenst, zijn onderhoud zelf uitvoeren door de aanbevelingen van de “gebruikershandleiding” op te volgen.

Echter adviseert Innoclair, het onderhoud uit te laten voeren door een erkend Innoclair dealer in Nederland, om met expertise de micro-zuiveringen in topconditie te houden. H2O Systems is een erkend Innoclair dealer in Nederland, en kan het onderhoud aan uw installatie verzorgen.

Professional

H2O Systems adviseert u om een service- en onderhoudscontract af te sluiten bij een erkende Innoclair dealer zoals H2O Systems. In dit geval zal alleen een erkend persoon aan de installatie werken. Er wordt bij elk bezoek een servicerapport opgesteld die kan worden overhandigd.

Één keer in de twee a drie jaar moet er een deel van het actief slib verwijdert worden uit de micro-zuivering doormiddel van een vacuüm wagen. Dit is een beetje afhankelijk van de vervuilingsgraad en het aantal personen die aangesloten zijn op de micro-zuivering.

De hoeveelheid actief slib in de micro-zuivering wordt vastgesteld doormiddel van de “V30” -methode. Deze methode wordt ook toegepast door de beheerders van een groot stedelijke zuiveringsinstallatie, welke de enige methode is die het mogelijk maakt om de hoeveelheid actief slib in de micro-zuivering te bepalen.